Кмет: ПЕТЪР СПАСОВ ВУЛЯНОВ 0884 88 65 61

Ст.специалист АФОН :  тел. 03589 88 07

Е-mail: kmetstvo_cerovo@abv.bg

Адрес : : с. Церово, 4465, ул. „Двадесет и първа“ № 1

<