Начало

stara_snimkaЧиталището обединява населението за разпространяване на знания и култури, за запазване на местните обичай и традиции,за възпитанието на поколенията в духа на българщината и добродетелите на нашия народ.

Неговите основи се полагат през далечната 1900 година в училището, което се е помещавало в черковният двор, от група просветени и обществени дейци: о-з капитан Димитър Гърдев – председател на събранието, Ангел Бръшков – учител, Лала Беева – учителка, Стоян Куртев – учител, Андрея Шаренков – общественик, а по-късно кмет на Княжево и др.

На първото проведено събрание за председател е избран о.з. капитан Димитър Гърдев и за секретар Ангел Бръшков. Още на следващата година членовете му нарастват на 260 човека.

Още от основаването си Читалището развива богата културно-просветна и обществено полезна дейност. Става традиция при посрещането на всяка Нова година, учителите да подготвят театрални постановки като „Хан Татар”, „Обесването на Васил Левски” и др. и до ден днешен се организират тържества с участието на учениците от ОУ ” Христо Ботев”

Впечатляваща е дейността му след 1961година, когато Читалището разполага със собствена сграда, голям принос за която има Михаил Гумнеров.

То разполага с хубава сграда с парно отопление, кино салон за 450 места, библиотека с наличност, музейна и етнографска сбирка. Ежедневно са прожектирани и игрални филми.

През този период голяма е финансовата помощ от Кооперативното стопанство. Получават се български ежедневници, вестници, списания на руски и немски езици.

Днес Читалището получава вестник „Репортер” – ежедневник и вестник „Знаме”20130817_095813.

Библиотеката при Народно читалище „Георги Бенковски 1900” се

помещава на обща площ-1 194кв.м. Тя е общо-образователна публична институция, водеща читалня библиотека за с. Церово.

Средствата събирани от вечеринки и дарения са отивали за закупуване на книги за читалищната библиотека. Дарявани са книги и от студенти и учителите за изграждането на библиотеката

До днешна дата библиотеката разполага с 9 411 броя библиотечни единици, общ брой читатели 82бр., от тях до 14год. – 38бр., посещения в читалня 406 читатели взети за вкъщи 206 книги.

Активна е работата сред децата и учениците. Към Читалището е изграден детски оркестър от народни инструменти.

Много са Грамотите, Дипломите и ордените получени от съставите на прегледите на художествената самодейност и съборите на Копривщица, язовир Батак, с.Попинциgramota1

На местна сцена гостува редовно Пазарджишкия и Смолянския театри. Гостува и Народния театър”Иван Вазов”

Днес Читалището разполага с Интернет зала. Изграден е детски състав.

Читалищната библиотека се обогатява от дарения на местни хора. През последните години са дарени над 500 книги. Най-много са читателите сред децата и учениците. Голям интерес са и народните обичай на Коледа, Бабин ден, Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Гергьовден и празника на селото

Читалище „Георги Бенковски-1900”година с.Церово се старае да бъде огнището на духовен и културен живот.

Читалището обединява населението за обединяване и разпространяване на знания и култури,за запазване на местните обичай и традиции,за възпитанието на поколенията в духа на българщината и добродетелите на нашия народ.

Неговите основи се полагат през далечната 1900 година в училището, което се е помещавало в черковният двор, от група просветени и обществени дейци: о-з капитан Димитър Гърдев – председател на събранието, Ангел Бръшков – учител, Лала Беева – учителка, Стоян Куртев – учител, Андрея Шаренков – общественик, а по-късно кмет на Княжево и др.

На първото проведено събрание за председател е избран о.з. капитан Димитър Гърдев и за секретар Ангел Бръшков. Още на следващата година членовете му нарастват на 260 човека.

Още от основаването си Читалището развива богата културно-просветна и обществено полезна дейност. Става традиция при посрещането на всяка Нова година, учителите да подготвят театрални постановки като „Хан Татар”, „Обесването на Васил Левски” и др. и до ден днешен се организират тържества с участието на учениците от ОУ ” Христо Ботев”20130817_103716

Впечатляваща е дейността му след 1961година, когато Читалището разполага със собствена сграда, голям принос за която има Михаил Гумнеров.

То разполага с хубава сграда с парно отопление, кино салон за 450 места, библиотека с наличност, музейна и етнографска сбирка. Ежедневно са прожектирани и игрални филми.

През този период голяма е финансовата помощ от Кооперативното стопанство. Получават се български ежедневници, вестници, списания на руски и немски езици.

Днес Читалището получава вестник „Репортер” – ежедневник и вестник „Знаме”.

Библиотеката при Народно читалище „Георги Бенковски 1900” се помещава на обща площ-1 194кв.м. Тя е общо-образователна публична институция, водеща читалня библиотека за с. Церово.

Средствата събирани от вечеринки и дарения са отивали за закупуване на книги за читалищната библиотека. Дарявани са книги и от студенти и учителите за изграждането на библиотеката

До днешна дата библиотеката разполага с 9 411 броя библиотечни единици, общ брой читатели 82бр., от тях до 14год. – 38бр., посещения в читалня 406 читатели взети за вкъщи 206 книги.

Активна е работата сред децата и учениците. Към Читалището е изграден детски оркестър от народни инструменти.

Много са Грамотите, Дипломите и ордените получени от съставите на прегледите на художествената самодейност и съборите на Копривщица, язовир Батак, с.Попинци

На местна сцена гостува редовно Пазарджишкия и Смолянския театри. Гостува и Народния театър”Иван Вазов”

Днес Читалището разполага с Интернет зала. Изграден е детски състав.

Читалищната библиотека се обогатява от дарения на местни хора. През последните години са дарени над 500 книги. Най-много са читателите сред децата и учениците. Голям интерес са и народните обичай на Коледа, Бабин ден, Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Гергьовден и празника на селото

Читалище „Георги Бенковски-1900”година с.Церово се старае да бъде огнището на духовен и културен живот.

Читалище ”Георги Бенковски-1900” © 2014 Frontier Theme