Обществени поръчки

ЗОП СМР

1. SMR Zerovo 2. Информация за сключен договор Info dogovor; публикувано на 16.10.2014 г. 16:30; 3. Договор с избран изпълнител и приложенията към негоDogovor SMR Zerovo; публикувано на 31.10.2014 г. 11:25; 4. Информация за освободена гаранция Info garanzia; публикувано на 24.02.2015 г. 15:00; 5. Информация за извършено плащане Info plashtane; публикувано на 04.08.2015 г. 11:49; 6. Информация за изпълнен договор Info dogovor – […]

Доставка на обзавеждане и оборудване

Dostavki Z-vo Уведомление за отваряне на ценова оферта Zenova – публикувано на 24.01.2015 г. 10:00; Решение на Възложителя за избор на изпълнител Reshenie – публикувано на 30.01.2015 г. 16:30; Протоколи от работата на комисията Protokoli – публикувано на 30.01.2015 г. 16:30; Информация за освободена гаранция Info garanzia 1 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:30; Информация за освободена гаранция Info garanzia 2 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:30; Информация […]

Читалище ”Георги Бенковски-1900” © 2014 Frontier Theme