Начало

Любовта към знание и духовно извисяване е изконна българска черта. От тазиchitaliste любов и по инициатива на няколко будни лесичовци, с активната помощ на пребиваващите учители в селото през 1890 година е основано местното читалище. През тази година е създадена и библиотеката с минимален книжен фонд, подарен от основателите. Читалището се помещава в наето за целта помещение в центъра на селото.

На 3.VІ.1962 година се построява и открива нова читалищна сграда с музейна сбирка. В сградата се помещава голям киносалон, библиотека, репетиционни зали , малка зрителна зала и други помещения.

През годините председатели на читалището са били – Стайко Конов, Коста Площаков, Спас Начев, Никола Николчев, Славчо Чочков, Мирчо Мирчев, Димитър Генов, Марин Стоилов, Асен Учкуров, Кирил Генов, Никола Найденов, Асен Заров, Спас Стоев,Никола Жулев, Стоян Стойнов, Кирил Сотиров, Атанас Баненкин, Лазар Котев, Атанас Фиткаров, Йорданка Тошкина, Тенка Мирчева , Мария Жулева и понастоящем Любка Фиткарова.

И днес 124 години от основаването си народно читалище „ Отец Паисий – 1890г.” е определящ културен фактор за нашето село в съхраняването на традициите, в откриването на таланта, в създаването на усет към творческото начало.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ–1890 г” с. Лесичово © 2014 Frontier Theme