Доставка на обзавеждане и оборудване

Документация Тук Dostavki

Уведомление за отваряне на ценова оферта Zenova – публикувано на 23.01.2015 г. 16:30;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител Reshenie – публикувано на 30.01.2015 г. 16:30;

Протоколи от работата на комисията Protokoli Lesichovo – публикувано на 30.01.2015 г. 16:30;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 1 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 2 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 3 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 4 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 5 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 6 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Сключен договор за оборудване Dogovor oborudvane – публикувано на 12.03.2015 г. 10:55;

Информация за освободена гаранция Info garanzia – публикувано на 12.03.2015 г. 10:55;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 7 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 8 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 9 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 10 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 11 – публикувано на 18.02.2015 г. 11:45;

Информация за сключен договор Info dog.AOP – публикувано на 18.03.2015 г. 10:00;

Сключен договор обзавеждане Dogovor obzavejdane – публикувано на 21.03.2015 г. 11:11;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 12 – публикувано на 21.03.2015 г. 11:45;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 13– публикувано на 21.03.2015 г. 11:45;

Информация за сключен договор обзавеждане Info dog AOP – публикувано на 26.03.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане Info plashtane 1– публикувано на 27.08.2015 г. 10:00;

Информация за приключил договор Info dogovor krai 1– публикувано на 27.08.2015 г. 10:00;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 14 – публикувано на 02.09.2015 г. 10:00;

Информация за освободена гаранция Info garanzia 15– публикувано на 02.09.2015 г. 10:00;

Информация за извършено плащане Info plashtane 2– публикувано на 02.09.2015 г. 10:00;

Информация за приключил договор Info dogovor krai 2– публикувано на 02.09.2015 г. 10:00

Информация за изпълнение на договор за ОП Info dogovor AOP 1 – публикувано на 02.09.2015 г. 10:44;

Информация за изпълнение на договор за ОП Info dogovor AOP 2– публикувано на 02.09.2015 г. 10:44;

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ–1890 г” с. Лесичово © 2014 Frontier Theme