Обществена поръчка СМР

Документация SMR

Протоколи от работата на комисията Protokoli – публикувано на 01.10.2014 г.

Решение на Възложителя Reschenie SMR L-vo – – публикувано на 01.10.2014 г.

Информация, съгласно чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП info garanzia – публикувано на 21.10.2014 г.

Информация за сключен договор Info skluchen dogovor – публикувано на 20.11.2014 г. 15:24;

Договор с избран изпълнител Dorovo SMR Les – публикувано на 20.11.2014 г. 15:49;

Информация за освободена гаранция Infi garanzia Infra – публикувано на 24.11.2014 г. 10:14;

Информация за освободена гаранция Info garanzia Petrun – публикувано на 24.11.2014 г. 10:16;

Информация за освободена гаранция Info garanzia– публикувано на 04.08.2015 г. 13:50;

Информация за приключил договор Info dog.kray– публикувано на 03.09.2015 г. 12:22

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ–1890 г” с. Лесичово © 2014 Frontier Theme