Профил на купувача

Доставка на обзавеждане и оборудване

Dostavki D-ta

Съобщение за отваряне на ценова оферта Zenova– публикувано на 17.12.2014 г. 14:27;

Решение на Възложителя за избор на изпълнител Reshenie – публикувано на 22.12.2014 г. 13:49;

Протоколи от работата на комисията Protokoli  – публикувано на 22.12.2014 г. 13:49;

Решение за прекратяване Reshenie prekratqvane – публикувано на 22.12.2014 г. 16:48;

Информация за освободена гаранция 1 garanzia 1 – публикувано на 12.01.2015 г. 10:20;

Информация за освободена гаранция 2 garanzia 2 – публикувано на 12.01.2015 г. 10:20;

Информация за освободена гаранция 3 garanzia 3 – публикувано на 13.01.2015 г. 15:42;

Договор с избран изпълнител Dogovor – публикувано на 16.02.2015 г. 11:00;

Информация за сключен договор Info dogovor – публикувано на 17.02.2015 г. 15:50;

Информация за освободена гаранция Garanzia 1 – публикувано на 18.02.2015 г. 12:19;

Информация за освободена гаранция Garanzia 2 – публикувано на 18.02.2015 г. 12:19;

Информация за освободена гаранция Garanzia 3 – публикувано на 17.04.2015 г. 12:19;

Информация за извършено плащане Info plashtane– публикувано на 09.09.2015 г. 12:07;

Информация за приключване на договор Info kray dogovor– публикувано на 09.09.2015 г.  12:07;

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка Info dogovor AOP– публикувано на 23.09.2015 г. 10:02

НЧ " Пробуда - 1914 г." - с. Динката © 2014 Frontier Theme