Набиране на контрольори и преброители за Преброяване 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на Община Лесичово, всеки работен ден от 08,30 часа до 15,00 часа. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и от тук, ЗАЯВЛЕНИЕ, АВТОБИОГРАФИЯ и информация и съгласие за обработване на ЛИЧНИ ДАННИ.

При предстоящото преброяване в Община Лесичово ще бъдат ангажирани 7 брой контрольора и 23 брой преброители разпределени за 36 преброителни участъци, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.