Обява за процедура за подбор за обучение на Здравни медиатори

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

Обявява се процедура за подбор за обучение и сертифициране на здравни медиатори

Необходими документи:

$1-          Автобиография

$1-          Мотивационно писмо

$1-          Копие от диплома за завършено средно образование

$1-          Заявление по образец – Образец 1

Декларация – Образец 2

Цялата документация може да изтеглите от ТУК.