Покана за встъпителна пресконференция

logo

Във връзка със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0054-C001 „Подкрепа за независим живот в община Лесичово“ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Ви информираме, че на 01.03.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на Народно читалище „Отец Паисий-1890 г.“ с.Лесичово ще се проведе пресконференция, относно стартиране на договора, поставени цели и очаквани резултати от изпълнението на проекта.