Уведомление за предстоящите проливни валежи и бурни ветрове

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Според Института за Метеорология и хидрология на БАН за днес (01.12.2017 година, петък) е обявен оранжев код, заради очаквани проливни дъждове, за област Пазарджик. На 30.11.2017 г. и до момента се извършва в реално време непрекъснато наблюдение на язовирите и коритото на р.Тополница, река Яворица и всички дерета и напоителни канали, преминаващи през землищата на селата, включени в състава на община Лесичово. Язовирите на територията на общината са в добро техническо състояние и разполагат с достатъчно свободен обем.

Собствениците и концесионерите на язовирите са предупредени да регулират и поддържат водните нива до степен гарантираща безопасната експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения.

Днес се проведе заседание на Щаба на Община Лесичово за защита при бедствия, на който се набелязаха следните превантивни дейности:

  1. Да бъде уведомено населението на Община Лесичово чрез всички възможни средства за масово уведомяване – разлепване на уведомления, публикация на уведомление на интернет страницата на Община Лесичово, чрез публикации в социалните мрежи и други за предстоящите проливни валежи и бурни ветрове;
  2. Да продължи извършването на непрекъснато наблюдение на язовирите и коритото на р.Тополница, река Яворица и всички дерета и напоителни канали, преминаващи през землищата на селата, включени в състава на община Лесичово;
  3. Да се уведомят членовете на доброволното формирование на община Лесичово за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации за предстоящо, евентуално бедствено положение на територията на община Лесичово. Същите да имат готовност за реагиране в кризисна ситуация.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Прогнозите са за предстоящи проливни валежи и бурни ветрове с голяма интензивност! Възможни са щети и опасност за здравето на хората!

Бъдете много внимателни!

Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете!

Следвайте съветите на властите!

С уважение,

инж. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ

 

Кмет на Община Лесичово