Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г.

Заповед № РД-01-377/27.05.2021 г.

от 27 май, от Република Румъния у нас, без да предоставят документи, свързани с COVID-19, могат да пристигат всички български и румънски граждани