УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, разположен в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик"

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци, разположен в землището на с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик", може да видите ТУК