Схема за разполагане на преместваемо съоръжение на част от улица с о.т. 42, 43, кв.24 по ПУП на с.Динката, общ.Лесичово, обл.Пазарджик

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Лесичово съобщава, че е одобрена „Схема за разполагане на преместваемо съоръжение на част от улица с о.т. 42, 43, кв.24 по ПУП на с.Динката, община Лесичово, област Пазарджик“, съгласно Приложението Схема по реда на чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваемо съоръжение, павилион на терен общинска собственост, схемата може да видите ТУК.

Заинтересованите лица могат да обжалват схемата в 14-дневен срок от обявяването.

 

ИНЖ. СЕРЬОЖА ЛАЗАРОВ, /п/

Кмет на Община Лесичово