Съобщение за инвестиционно предложение

Община Лесичово, област Пазарджик съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Лесичово е постъпила информация за инвестиционно предложение:„Доизграждане и реконструкция на спортен комплекс в с.Лесичово“, УПИ І-спортен терен, кв.67, с.Лесичово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик – Външно кабелно захранване 1kVс инвеститор

Община Лесичово.

Цялото съобщение може да изтеглите ТУК