Съобщение за публично обявяване 2016

За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в имот 101022, в м. ,,Бельовица", в землището на с. Динката, общ. Лесичово, обл. Пазарджик - images/ekologia/ 20160229131815995.pdf