Съобщение за публично обявяване изменение на разрешително № 33740138/03.01.2013 г., за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Обект: ,,Търговски комплекс", имот № 158024, землище на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик-  може да изтеглите тук