Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот N: 021049, м. "Главория", землище с. Памидово - може да изтеглите тук images/ekologia/20161213105019979.pdf