Уведомление до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

  • Уведомление до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение за изграждане на "Рибарник, сондаж и ново трасе за ел. кабел CH 20 kV" в ПИ N: 021100, м. ,,Главория", с. Памидово - изтеглете тук images/ekologia/obiavi po 4 2.doc