Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на насаждения сливи и вишни на площ от 150 дка и закупуване на земеделска техника и машини за прибиране на плодове" в землището на с. Лесичово, 10 Август 2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 09 Август 2022
СИГНАЛ за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури 08 Август 2022
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2031 г. 04 Юли 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс", землище село Лесичово 10 Юни 2022
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 20 Май 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение: "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 11 Април 2022
РЕШЕНИЕ № ПК-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 05 Април 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово 31 Март 2022
ОБЯВА за Инвестиционно предложение за "Изграждане на 27 броя жилищни сгради, землище село Динката" 31 Март 2022