Покажи брой 
Заглавие Публикуване
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ 25 Юли 2023
СЪОБЩЕНИЕ 25 Юли 2023
ИП "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане н азеленчуци" в с.Лесичово, общ.Лесичово 17 Юли 2023
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на стоманено-стъклена оранжерия за отглеждане на зеленчуци" по КККР на село Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик 19 Юни 2023
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за почистване на речните корита в регулацията на населените места, включени в състава на Община Лесичово за 2023 година 17 Май 2023
ИНИЦИАТИВА "ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ 2023" - ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО 10 Април 2023
Съобщение за публично обявяване - Обществено питейно-битово водоснабдяване 30 Март 2023
ПОКАНА - ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане на изготвения проект на Програма за опазване на околната среда на Община Лесичово за периода 2021 - 2027 година 23 Януари 2023
Уведомление за инвестиционно предложение :Обновяване на кът за краткотраен отдих в с.Лесичово" 17 Януари 2023
ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА В ПЕРИОДА 01.10.2022 г. - 30.11.2022 г. 14 Декември 2022