Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово ,,Ремонт на музей, находящ се в с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик" 18 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение на Община Лесичово "Рехабилитация на съществуващи общински пътица и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Лесичово - етап 1" 17 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Община Лесичово ,,Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово - етап 1" 17 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Христо Ботев - 1938 г." с. Памидово 17 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Пробуда - 1930 г." с. Боримечково 17 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Пробуда - 1914 г." с. Динката 16 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Теофил Бейков - 1907 г." с. Калугерово 16 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Отец Паисий - 1890 г." с. Лесичово 16 Август 2016
Уведомление за инвестиционно предложение от Народно читалище ,,Георги Бенковски - 1900 г." с. Церово 16 Август 2016
Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един шахтов кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот N: 000291, м. ,,Папратница" в земл 05 Август 2016