Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Инвестиционно предложение "Изграждане на две нови въздушни електропроводни линии 110 кV" 14 Септември 2022
ОБЯВЛЕНИЕ за извършване на преброяване на безстопанствени кучета на територията на Община Лесичово в периода 01.10.2022 г. до 30.11.2022 г. 13 Септември 2022
Инвестиционно предложение: "Модернизация на земеделско стопанство със селскостопански машини" в землището на община Лесичово 18 Август 2022
Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на система за капково напояване на насаждения сливи и вишни на площ от 150 дка и закупуване на земеделска техника и машини за прибиране на плодове" в землището на с. Лесичово, 10 Август 2022
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 09 Август 2022
СИГНАЛ за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури 08 Август 2022
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2031 г. 04 Юли 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на оранжериен комплекс", землище село Лесичово 10 Юни 2022
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 20 Май 2022
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение: "Изграждане на 27 броя жилищни сгради" в землището на село Динката, община Лесичово, област Пазарджик 11 Април 2022