Покажи брой 
Заглавие Публикуване
Заповед №153/16.10.2020 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово 20 Октомври 2020
Инвестиционно предложение концесия за ползване на водоем, публична общинска собственост, находяще се в землището на село Боримечково с идентификатор№ 05459.4.94 08 Октомври 2020
Уведомление за инвестиционно предложение от инж. Ангелин Цачев – Изпълнителен директор на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, за реконструкция на линейно съоръжение на техническа инфраструктура за пренос на електроенергия "Реконструкция на ВЛ 110 к 13 Август 2020
Решение №ПК-02-ЕО/2020 г. 16 Април 2020
Решение №ПК-01-ЕО/2020 г. 24 Март 2020
Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ 28 Февруари 2020
Уведомление за инвестиционно предложение от Орлин Филипов и Мария Филипова, за "Търговия, услуги и обслужващи дейности" в землището на с. Церово 14 Ноември 2019
Инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци в имоти ПИ №310072, ПИ №310073 и ПИ №310074 в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик“ 11 Ноември 2019
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗЕМЕЛЕ АГРО" ООД 06 Ноември 2019
Заповед №204/25.10.2019 г. за определяне на границите на районите и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на Община Лесичово 30 Октомври 2019