СЪОБЩЕНИЕ - електронно заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите на 02.10.2022 г.

Община Лесичово уведомява, гражданите, че могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.