Покана за провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 45-то НС за определяне съставите на СИК на територията на община Лесичово за приозвеждане на изборите за народни представители за НС на РБ, насрочени на 11.07.2021 г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ

И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 45 –ТО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 Уважаеми госпожи и господа,

Пълният текст на Покана за определяне състава на Секционни избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик за произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 11 юли 2021 година, можете да намирите ТУК

 

Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 11.07.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

 

Заповедта за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 11 юли 2021 година, можете да намерите ТУК

Заповед № 86/19.05.2021 г., издадена от Кмета на община Лесичово за образуване на избирателни секции на територията на община Лесичово и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заповед № 86/19.05.2021 г., издадена от Кмета на община Лесичово за образуване на избирателни секции на територията на община Лесичово и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 11 юли 2021 година, можете да намерите ТУК

График раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 04 април 2021 година на секциите, образувани на територията на община Лесичово, ще се предават, съответно приемат по следния график:

№ ПО РЕД

НОМЕР НА

СИК

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДЕН

ЧАС НА

ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ

НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И

КНИЖА

СИК

131400007

ЦЕРОВО  

03.04.2021 г.

14.00 ЧАСА

СИК

131400003

ДИНКАТА        

03.04.2021 г.

14.30 ЧАСА

СИК

131400010

ДИНКАТА        

03.04.2021 г.

14.45 ЧАСА

СИК

131400008

ЩЪРКОВО

03.04.2021 г.

15.00 ЧАСА

СИК

131400009

ЩЪРКОВО

03.04.2021 г.

15.20 ЧАСА

СИК

131400006

ПАМИДОВО

03.04.2021 г.

15.40 ЧАСА

СИК

КАЛУГЕРОВО        

03.04.2021 г.

16.30 ЧАСА

СИК

131400005

КАЛУГЕРОВО        

03.04.2021 г.

16.50 ЧАСА

СИК

131400002

БОРИМЕЧКОВО  

03.04.2021 г.

17.15 ЧАСА

СИК

131400001

ЛЕСИЧОВО

03.04.2021 г.

17.30 ЧАСА