Определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 11.07.2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

 

Заповедта за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 11 юли 2021 година, можете да намерите ТУК

Електронни административни услуги, свързани с предстоящите избори за народни представители на 04.04.2021г.

Заявяването става чрез Единна модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“

За заявяване на която и да е от услугите, трябва да притежавате Квалифициран електронен подпис.

Електронни административни услуги които можете да заявите:

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Справки в избирателните списъци може да направите в сайта на Главна Дирекция “Гражданска Регистрация и Административно Обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

-Да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

ЗАПОВЕД № 32/26.02.2021 г.

ЗАПОВЕД № 32/26.02.2021 г.

ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., постановено от ЦИК и във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година

 

Подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии, образувани на територ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С оглед произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 г.,със Заповед № 42/18.03.2021 година, издадена от Кмета на Община Лесичово е определен период от 26.03.2021 г. до 04.04.2021 г., включително за подаване на заявки от избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването от населените места включени в състава на Община Лесичово, за оказване на необходимата помощ при придвижване до Секционните избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик (помещенията за гласуване). Заявките се подават от всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, включително и на 04.04.2021 г. по населени места.
Със същата заповед се предлага на Районна избирателна комисия в Тринадесетиизборен район – Пазарджик да определи секционни избирателни комисии, образувани на територията на община Лесичово за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Пълният текст на Заповедта можете да намерите ТУК

ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година.

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година, може да намерите ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №19/08.02.2021 г.