Консултациите за определяне състава на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени 04 април 2021 г. и на основание чл. 91, ал. 1 и ал.2 и чл.92 от Изборния кодекс, Ви уведомявам, че консултациите за определяне състава на Секционните избирателни комисии на избирателните секции, образувани на територията на община Лесичово, област Пазарджик, ще се проведат на 24.02.2021 г. (сряда) от 11,00 часа в заседателната зала на Община Лесичово, село Лесичово, ул. „Н. Чочков” № 11- 13.

 

Изискуемите документи следва да се представят до 10,30 часа на 24.02.2021 г. (сряда) в деловодството на Община Лесичово.

 

Пълният текст на Заповедта за насрочване на консултациите, можете да намерите ТУК

Пълният текст на съобщението, можете да намерите ТУК

 

Заповед за определяне Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово

ТУК можете да намерите Заповед № 25/10.02.2021 г., издадена от Кмета на Община Лесичово за определяне местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по населени места на територията на община Лесичово

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                                от избирателните списъци в изборите за народни представители

                                              на 26 март 2017 г.

                                             (чл.39, ал.1 от ИК)

                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област ПАЗАРДЖИК                     Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001                            населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

Прочети още:  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26...

ОБРАЗУВАНЕ на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година.

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на община Лесичово, утвърждаване на номерацията им, както и обхват и адрес във връзка с произвеждането изборите за Народно събрание на Република България, насрочени на 04 април 2021 година, може да намерите ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед №19/08.02.2021 г.

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На територията на община Лесичово няма да се образува Подвижна избирателна секция, тъй като са подадени 10 броя заявления, които не са по утвърдения образец (Приложение № 14 по Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г., постановено от ЦИК), от което не може да се установи действителна воля на заявителите, а имено – заявяват ли желание да гласуват в избора за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочен на 26 март 2017 г., или в националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., от една страна и предвид факта, от друга, че от разгледаните заявления и приложените към тях експертни решения с описани водещи заболявания и обективни състояния на заявителите, едва 3 (три) от заболяванията биха могли да причинят такива увреждания, които не позволяват на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция, самостоятелно или с друго помощно средство. Заповед за отказ заобразуване секция за гласуване с подвижна избирателна кутия във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г., можете да намерите ТУК.

Още статии ...

  1. Места за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г.
  2. Заповед за определяне на избирателните секции на територията на община Лесичово за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и Телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявк
  3. Опредeляне мeста за обявяване на предварителни избирателни списъци във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 26.03.2017 г.
  4. Консултации за определяне съставите на СИК, образувани на територията на община Лесичово във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26.03.2017 г.