График за раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали на СИК за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание и Президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 14 ноем

График за раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали на СИК за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание и Президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 14 ноември 2021 година