График за раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали на СИК за произвеждането на нов избор за Президент и вицепрезидент на Република България, насрочен на 21 ноември 2021 година

График за раздаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколи и други изборни книжа и материали на СИК за произвеждането на нов избор за Президент и вицепрезидент на Република България, насрочен на 21 ноември 2021 година