Списък на заличените лица при произвеждане на Национален референдум, насрочени на 06 ноември 2016 г.

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 001                     Кметство ..........           населено място С.ЛЕСИЧОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ВЕЛИКА               ИЛИЕВА               БАНЕНКИНА

                   2. ПЕНКА                СТОЯНОВА             ХАДЖИЙСКА

                   3. ЦВЕТАНКА             АТАНАСОВА            МУРДЖЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 003                     Кметство ..........           населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                БЛАГОЕВ              ВАСИЛЕВ

                   2. ВАСИЛ                КОСТАДИНОВ           КОЦЕВ

                   3. ДИМИТЪР              ТОДОРОВ              ДИМИТРОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 004                     Кметство ..........           населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНГЕЛ                ГЕОРГИЕВ             БОНЕВ

                   2. АТАНАС               ГЕНЧЕВ               МЕШЕВ

                   3. ИВАН                 ИВАНОВ               ВЕЛЧЕВ

                   4. ИВАНКА               КРЪСТЕВА             БАНЧЕВА

                   5. НИКОЛИНА             ГЕОРГИЕВА            ЧЕРГАРОВА

                   6. СТОЯН                ТОТЕВ                СТАНЕВ

                   7. ЦЕЦА                 РУМЕНОВА             ДУДОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 005                     Кметство ..........           населено място С.КАЛУГЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. НИКОЛА               ИВАНОВ               КОЕВ

                   2. ПЕТКАНА              АНДРЕЕВА             КОЛЧАКОВА

                   3. ПЕТЯ                 КРЪСТЕВА             НЕШКОВА

                   4. ЦВЕТАНА              ДИМИТРОВА            МЪРЗЕВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 006                     Кметство ..........           населено място С.ПАМИДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. КРЪСТЮ               СТОЙКОВ              НАТОВ

                   2. ТОДОР                МАКСИМОВ             АПОСТОЛОВ

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 007                     Кметство ..........           населено място С.ЦЕРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ИЛИЯ                 СПАСОВ               ШЕНГАРОВ

                   2. ЛЮДМИЛА              ГЕОРГИЕВА            КОЛЕВА

                   3. СТОЯНКА              ЛАЗАРОВА             ВЛАЙКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 008                     Кметство ..........           населено място С.ЩЪРКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. ПЕНКА                АНГЕЛОВА             СИРАКОВА

                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

                                              на 6 ноември 2016 г.

                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област ПАЗАРДЖИК                 Община ЛЕСИЧОВО

         секция № 010                     Кметство ..........           населено място С.ДИНКАТА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Собствено, бащино и фамилно име

         -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   1. АНКА                 АСЕНОВА              КАМЕНОВА

                   2. ДИМИТЪР              СТЕФАНОВ             ВАРНЕВ

                   3. МАРИН                САНДОВ               АСЕНОВ