Разпределение на средствата във функция "Образование" по дейности

Разпределение