Решение № 430/30.11.2022 г., относно: Искане за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година на ползвателите „ЛЕС АГРА“ ЕООД, ЕТ СТОЯН ПАУНОВ 2014, „НИСОЛ“ ЕООД и „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД

Решение № 430/30.11.2022 г., относно: Искане за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година на ползвателите „ЛЕС АГРА“ ЕООД, ЕТ СТОЯН ПАУНОВ 2014, „НИСОЛ“ ЕООД  и „АРЕС СТРОЙ“ ЕООД