Решение № 350/27.10.2017 г.

Решение № 350/27.10.2017 г.

Относно:Изменение и допълнение на Решение № 238/27.01.2017 г. за приемане на бюджета на Община Лесичово за 2017 г., изменен и допълнен с Решение № 271/31.03.2017 г. и Решение № 341/29.09.2017 г.