Мотиви и предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци територията на община Лесичово, съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА)

Мотивите и Предложението за изменение и допълнение на Наредба
за определяне размера на местните данъци територията на община Лесичово,
съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) можете да свалите от ТУК