Обществено обсъждане на проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Уважаеми госпожи и господа,

Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово можете да намерите ТУК

Мотиви налагащи приемането на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лесичово можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздейстието по смисъла на чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието може да намерите ТУК