Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Мотиви, предложение и проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги Написана от Милка 2168
Мотиви, предложение и проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци Написана от radka 346
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ, ОТНОСНО: РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА НА ОБС ЛЕСИЧОВО Написана от radka 329
Предложение,мотиви,проект за решение на Правилник на ОбС Лесичово Написана от Милка 3902
Мотиви и предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци територията на община Лесичово, съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Написана от mariana 609
Мотиви, предложение, проект за решение и проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Лесичово Написана от radka 419
Предложение от временната комисия на ОбС за промяна на чл.63 от Правилника за организацита и дейността на общинския съвет Лесичово,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация Написана от Любка 2775