Наредби и правилници

Покажи брой 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 Г.
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 ГОДИНА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 г.
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г.
Наредба за управление на горски територии - собственост на Община Лесичово
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022-2023/ на Община Лесичово
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Лесичово
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово