Наредби и правилници

Покажи брой 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 г.
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г.
Наредба за управление на горски територии - собственост на Община Лесичово
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022-2023/ на Община Лесичово
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Лесичово
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 г. (стара)