Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 г. Написана от Милка 253
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2022 Г. Написана от Милка 359
Наредба за местните такси и цени на услуги в Община Лесичово Написана от Милка 580
Наредба за местните такси и цени на услуги на територията на Община Лесичово (стара) Написана от Милка 315
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕСИЧОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСИЧОВО Написана от Милка 609
Наредба за местните данъци Написана от Милка 2258
Общински план за младежта 2017 - 2020 г. Написана от Милка 3361
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Лесичово Написана от Милка 3308
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019 г. Написана от Милка 3027
ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 г. Написана от Милка 2142