Наредби и правилници

Покажи брой 
НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО - 2024
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА 2023 Г.
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 ГОДИНА
РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК (С МОДУЛ ЗА ВСЯКА ОТ ОБЩИНИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА) ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2030 г.
Наредба за управление на горски територии - собственост на Община Лесичово
Общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите /2022-2023/ на Община Лесичово
Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Лесичово
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО