Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУК, можете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, (съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА).

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието можете да намерите ТУК