Предложение за одобряване на план сметката на Община Лесичово за такса битови отпадъци 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Пълният текст на предложението за Одобряване на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2021 година и проектът за решение за 2021 година можете да намерите ТУК