Мотиви, предложение и проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

С настоящето Ви уведомявам, че е изготвен е проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово. Целта за разработването на тази наредба е разписване и прецизиране на правилата и изискванията за пожарната безопасност при експлоатация на обектите, изискванията за пожарна безопасност на населените места и териториите към тях, както и реда за осъществяване на контрол за тяхното спазване, за установяване на нарушенията от гражданите и организациите и наказване на нарушителите.

Мотивите за приемането на цитираната Наредба можете да намерите ТУК

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК