Мотиви, предложение и проект на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

ТУКможете да намерите пълният текст на мотиви, предложение и проект за решение за приемане на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово

Проектът на Наредба можете да намерите ТУК

Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лесичово, по смисъла на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, можете да намерите ТУК