Съобщение за необходимостта от извършване на екологична оценка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лесичово и Общински съвет Лесичово, съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че на 30.07.2021 г. за срок от 14 дни, беше публикувано Решение № ПК-10-ЕО/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Решението може да видите ТУК.