Предложение за одобряване на План – сметка за приходите и разходите за Такса битови отпадъци за 2022 година

Пълният текст на предложението за Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от Такса битови отпадъци за 2022 година и проекта за решение за 2022 година можете да намерите ТУК