Покажи брой 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение № 5/08.11.2023 г., относно: Определяне членовете на Временна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 13 Ноември 2023 9
Решение № 4/08.11.2023 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на село Щърково, община Лесичово” 13 Ноември 2023 4
Решение № 3/08.11.2023 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в 13 Ноември 2023 5
Решение № 2/08.11.2023 г., относно: Кандидатстване на Община Лесичово за финансиране на инфраструктурен проект: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с.Калугерово, община Лесичово” 13 Ноември 2023 4
Решение № 1/08.11.2023 г., относно: Избор на председател на Общинския съвет Лесичово 13 Ноември 2023 9