ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НАЕМИ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ СГРАДИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОБЯВА
Община Лесичово в изпълнение на чл.62, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 17/02.03.2022 год., издадена от инж.Серьожа Лазаров, Кмет на Община Лесичово, обявява публичен търг за продажба на невижими имоти и движими вещи, частна общинска собственост и наеми на помещения, част от сгради, публична и частна общинска собственост. Пълния текст на обявата може да намерите ТУК