ЕЛ ЕНЕРГИЯ

Решение, Обявление и Документация - публикувано на 12.05.2017 г. 11:07;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 16.06.2017 г. 13:43;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 07.07.2017 г. 11:22;

Решение на Възложителя и Доклад и протоколи от работата на Комисията - публикувано на24.07.2017 г. 11:57;

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 15.09.2017 г. 13:34;

Скллючен договор с избран изпълнител - публикувано на 15.09.2017 г. 13:34;