Водопроводна мрежа Памидово - 2

Документация и Технически проект - публикувано на 18.05.2017 г. 13:44;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 22.05.2017 г. 13:54;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 05.06.2017 г. 11:09;

Разяснение по чл.180 от ЗОП - публикувано на 08.06.2017 г. 13:46;

Протокол 1 от работата на Комисията - публикувано на 03.07.2017 г. 15:05;

Съобщение за отваряне на ценова оферта - публикувано на 08.09.2017 г. 15:58;

Решение на Възложителя и протоколи от работата на Комисията - публикувано на 14.09.2017 г. 15:20;

Обявление за вълзложена поръчка - публикувано на 23.10.2017 г. 16:35;

Договор и техническо предложение - публикувано на 23.10.2017 г. 16:35;