Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
СМР "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, общ.Лесичово" Написана от Любка 2361
Доставка на хранителни продукти Написана от Любка 743
Сметосъбиране и сметоизвозване 2020 Написана от Любка 1203
Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап” Написана от Любка 1791
Избор на изпълнител на обект: Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ Написана от Любка 2224
Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово" Написана от Любка 1334
СМР Доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Лесичово Написана от Любка 1352
Доставка на хранителни продукти за 2019 г. Написана от Любка 1181
СМР депо Написана от Любка 1372
Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с.Боримечково, общ. Лесичово - етап 2 Написана от Любка 2623