Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ

Решение, Обявление и Документация - публикувано на 16.01.2019 г. 11:36;

Разяснение по чл. 180 от ЗОП - публикувано на 25.01.2019 г. 09:46;

Проекти - Ул."1-ва" с.Щърково, ул. "5-та" с.Калугерово, ул. "7-ма" с.Церово, ул. "34-та" с.Церово - публикувано на 25.01.2019 г. 09:46;

Разяснение по чл. 180 от ЗОП - публикувано на 08.02.2019 г. 14:08;

Съобщение за спиране на процедура - публикувано на 18.02.2019 г. 12:28;

Протокол от работата на Комисията и Решение на Възложителя - публикувано на 28.05.2019 г. 13:42;

Обявление за прекратяване на процедура - публикувано на 20.06.2019 г. 15:36;